Wednesday, August 21, 2013

Mga Sakit sa Panahon ng Tag-ulan!


Maliban sa leptospirosis at dengue, mayroon pang ibang sakit na karaniwan sa panahon ng tag-ulan. Ang infographic na ito ay inihanda ng AMSA-Philippines para bigyang pansin ang mga sakit na mamaaring makuha sa panahong ito at kung papaano ito maiiwasan.

No comments:

Post a Comment